KURUMSAL

Politikalarımız Politikalarımız

Şeffaflığın Gücü

Paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzu politika belgelerimizle taahhüt altına alıyoruz. Şeffaflığın gücü sayesinde hayatına dokunduğumuz her grupla güven temelinde bir ilişki inşa ediyoruz.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ve beklentilerini karışılmayı,

Teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi yaklaşımlar ile kaliteli ürünler üretmeyi,

Sektörde farklı ve lider olmayı; yeni ürünler geliştirerek mühendislik alanında iyileştirmeler yapmayı,

Firmamızda katılımcı ve çoğulcuyönetim anlayışının oluşmasını sağlamayı ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını yapmayı,

İSG eğitimleri aracılığıyla gerekli iyileştirmeleri sağlayarak ilerlemeyi; çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit ederek ortadan kaldırmayı,

Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

Çevreyi koruma bilincine sahip personellerle faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, Atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunmayı; azaltmak için gerekli yatırımlar yapmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,

Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

Ulusal ve uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, firmamızda tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi, taahhüt ediyoruz.